Հրապարակում 111, Փոխանակման-հանդիպման շուկաների, տոնավաճառների կամ հատուկ միջոցառումների օպերատորներ

2022թ. Հուլիս

Օպերատորներ

Եթե դուք Կալիֆորնիայում կազմակերպում եք փոխանակման-հանդիպման շուկա, տոնավաճառ կամ հատուկ միջոցառում, նահանգային օրենքը պահանջում է, որ գրավոր արձանագրություններ կատարեք բոլոր այն մարդկանց մասին, ովքեր վաճառում են ձեր միջոցառումներին: Դուք չեք կարող տարածք վարձակալել վաճառողներին, եթե նրանք ձեզ չտան այս հրապարակման մեջ նկարագրված գրավոր փաստաթղթերը:

Ի՞նչ է փոխանակման-հանդիպման շուկան, տոնավաճառը կամ հատուկ միջոցառումը:

Փոխանակման-հանդիպման շուկան, տոնավաճառը կամ հատուկ միջոցառումը ցանկացած իրադարձություն է, որտեղ.

 • Երկու կամ ավելի մարդիկ կամ ձեռնարկություններ առաջարկում են ապրանքներ վաճառքի կամ փոխանակման համար, և
 • Ապագա վաճառողներից գանձվում է տարածքի վարձակալության վճար կամ ապագա գնորդներից՝ մուտքի վճար։

Վաճառողի պահանջվող տեղեկությունները, որոնք դուք պետք է ստանաք

Տեղեկությունների պահանջները կախված են վաճառողի կարգավիճակից:

Դուք պետք է փաստաթղթավորեք որոշակի տեղեկություններ բոլոր վաճառողների մասին, ովքեր գործունեություն են ծավալում ձեր սեփական կամ վերահսկվող տարածքներում:

Վաճառողի պահանջվող տեղեկատվության համար հարմար ձև

Դուք կարող եք օգտագործել CDTFA-410-D, փոխանակման-հանդիպման շուկաների, տոնավաճառների կամ հատուկ միջոցառումների հավաստագրում ՝ ձեր վաճառողներից պահանջվող տեղեկությունները ստանալու համար: Ձևը հասանելի է նաև զանգահարելով Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-400-7115 (CRS:711) հեռախոսահամարով:

Եթե որոշեք չօգտագործել ձևը, կարևոր է, որ դուք դեռևս գրավոր ստանաք վաճառողի պահանջվող բոլոր տեղեկությունները:

Վաճառողի պահանջվող տվյալները ներառում են.

 • Վաճառողի ձեռնարկության անվանումը
 • Փոստային հասցե
 • Հեռախոսահամար
 • Վարորդական վկայականի համարը կամ պետության կողմից տրված նույնականացումը (ID) և տրամադրող նահանգի անվանումը
 • Վաճառված կամ ցուցադրված ապրանքների նկարագրությունը
 • Վաճառողի թույլտվության համարը

Եթե վաճառողի թույլտվություն չի պահանջվում ունենալ, ապա վաճառողը պետք է պատճառաբանի, օրինակ՝

 • Իմ մանրածախ ապրանքների վաճառքը ենթակա չէ հարկման
 • Իմ վաճառքները ազատված ոչ մշտական վաճառքներ են
 • Ես վաճառում եմ 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողի անունից
 • Ես որակավորված շրջիկ վաճառական եմ

Թեև դա պարտադիր չէ, մենք խորհուրդ ենք տալիս ստանալ յուրաքանչյուր վաճառողի թույլտվության պատճենը՝ ձեր գրառումների համար: Կարևոր է պահպանել վաճառողի հաստատման փաստաթղթերի պատճենները առնվազն չորս տարի:

Վաճառողի թույլտվության կարգավիճակի CDTFA-ի ստուգում

Դուք չեք կարող տարածք վարձակալել վաճառողներին, մինչև չհաստատեք, որ նրանք ունեն վաճառողի վավեր թույլտվություն, բացառությամբ այն դեպքերին, երբ նրանցից չի պահանջվում ունենալ վաճառողի թույլտվություն, ինչպես նախատեսված է նախորդ բաժնում:

Եթե մենք ձեզ հարցում ուղարկենք վաճառողների տեղեկության մասին, ովքեր գործունեություն են ծավալել ձեր տարածքում, դուք պետք է տրամադրեք այս տեղեկությունը կամ առանձին վաճառողի հաստատման փաստաթղթերի պատճենները, մեր գրավոր խնդրանքից հետո 30 օրվա ընթացքում: Մենք կհաստատենք ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը և կտեղեկացնենք ձեզ, եթե ձեր միջոցառման վաճառողներից որևէ մեկը սխալ է ներկայացրել իր վաճառողի թույլտվության կարգավիճակը:

Ստուգել վաճառողի թույլտվությունը

Գոյություն ունեն երկու եղանակ՝ ստուգելու, որ հաճախորդն ունի վաճառողի վավեր թույլտվություն.

 • Ընտրեք «Ստուգել թույլտվությունը, Լիցենզիան կամ Հաշիվը» գործառույթը: Վաճառողը կարող է նաև օգտագործել այս գործառույթը՝ ստուգելու թույլտվությունը, լիցենզիան կամ հաշիվը, մեր կողմից կառավարվող այլ ծրագրերի համար:
 • Վաճառողը կարող է նաև զանգահարել CDTFA-ի ավտոմատացված անվճար հեռախոսահամարին՝ 1-888-225-5263, որը հասանելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր: Վաճառողին կպահանջվի վաճառողի թույլտվության համարը, որը նա ցանկանում է ստուգել:

CDTFA-ի այցելություններ

Մեր ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելում են վաճառքի միջոցառումներ՝ ստուգելու համար, թե արդյոք օպերատորները համապատասխանել են փոխանակման-հանդիպման շուկաների, տոնավաճառների կամ հատուկ միջոցառումների գործարկման իրավական պահանջներին: Մեր ներկայացուցիչները կարող են նաև ստուգել, թե արդյոք հարկվող վաճառքներ կատարող վաճառողները ցույց են տալիս իրենց վաճառողի թույլտվությունները, ինչպես պահանջվում է օրենքով:

Յուրաքանչյուր այցի ժամանակ CDTFA-ի աշխատակիցները.

 • Կբացահայտեն իրենք իրենց և ցույց կտան նույնականացումը:
 • Կստուգեն վաճառողի թույլտվության, վճարի թույլտվությունների և այլ բիզնես լիցենզիաների/թույլտվությունների առկայությունը, որոնք կարող են պահանջվել, ներառյալ քաղաքի կամ շրջանի բիզնեսի լիցենզիան, անհրաժեշտության դեպքում:
 • Կվերանայեն ձեր պահանջվող փաստաթղթերը՝ ստուգելու համար, որ դրանք թարմացվել են ճիշտ տեղեկություններով:
 • Ուղեցույցներ կտրամադրեն ձեր տեղեկությունները ճիշտ զեկուցելու վերաբերյալ.
 • Կպատասխանեն ձեր հարցերին:

Ի՞նչ կպատահի, եթե ես չունեմ իմ միջոցառման համար համապատասխան փաստաթղթերը:

Եթե դուք չեք պահպանում թույլտվության և/կամ լիցենզիայի մասին տեղեկությունները բոլոր վաճառողների մասին, ովքեր գործունեություն են իրականացնում ձեզ պատկանող կամ վերահսկվող տարածքներում, դուք կարող եք խախտել նահանգի օրենքը (Եկամուտների և հարկային օրենսգրքի բաժին 6073):

Ձեզանից կարող է պահանջվել մինչև $1000 տուգանք վճարել յուրաքանչյուր վաճառողի համար, որի համար դուք չեք պահում գրառումները, եթե այդ անձից պահանջվում է ունենալ վաճառողի թույլտվություն և չունի վավեր թույլտվություն ձեր տարածքում կատարված վաճառքի համար:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. Այս հրապարակումն ամփոփում է օրենքը և կիրառելի կանոնակարգերը, որոնք գործում էին հրապարակման գրման ժամանակ, ինչպես նշված է վերևում: Սակայն, օրենքում կամ կանոնակարգում փոփոխություններ կարող են տեղի ունեցել այդ ժամանակվանից: Եթե այս հրապարակման տեքստի և օրենքի միջև հակասություն լինի, հարկի կիրառումը հիմնված կլինի օրենքի վրա, այլ ոչ թե այս հրապարակման վրա։

Վաճառողներ և վաճառականներ

Տեղեկություններ, որոնք դուք պետք է տրամադրեք օպերատորին

Դուք կարող եք օգտագործել CDTFA-410-D, փոխանակման-հանդիպման շուկաների, տոնավաճառների կամ հատուկ միջոցառումների հավաստագրում՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրելու միջոցառման օպերատորին, որտեղ դուք վաճառում եք ձեր ապրանքները: Ձևը հասանելի է նաև զանգահարելով Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-400-7115 (CRS:711) հեռախոսահամարով:

Վաճառողներ, որոնք պետք է ունենան վաճառողի թույլտվություն

Մարդիկ, ովքեր վաճառում են նոր կամ օգտագործված ապրանքներ Կալիֆորնիայում, ներառյալ ձեռագործ իրերը, սովորաբար պարտավոր են ունենալ վաճառողի թույլտվություն: Վաճառողները, որոնցից պահանջվում է թույլտվություններ ունենալ, պետք է օպերատորներին գրավոր ներկայացնեն իրենց.

 • Ձեռնարկության անվանումը
 • Փոստային հասցե
 • Հեռախոսահամար
 • Վարորդական վկայականի համարը կամ պետության կողմից տրված նույնականացումը (ID) և տրամադրող նահանգի անվանումը
 • Վաճառված կամ ցուցադրված ապրանքների նկարագրությունը
 • Վաճառողի թույլտվության համարը

Թեև դա պարտադիր չէ, մենք խորհուրդ ենք տալիս տրամադրել ձեր վաճառողի թույլտվության պատճենը միջոցառման օպերատորին:

Ժամանակավոր վայրերում վաճառքի թույլտվության պահանջները

Դուք պետք է գրանցվեք ժամանակավոր վայրի ենթաթույլտվության համար, նույնիսկ եթե դուք արդեն ունեք վաճառողի թույլտվություն ձեր մշտական գործունեության վայրի համար: Դուք կտեղեկացնեք այս վայրերում կատարված վաճառքի մասին ձեր վաճառքի և օգտագործման հարկային հայտարարագրերը ներկայացնելիս:

Մենք ձեզ առաջարկում ենք գրանցվելու և ենթաթույլտվություն ստանալու մի շարք հեշտ եղանակներ: Դուք կարող եք դիմել.

 • Առցանց, կամ
 • Անձամբ մեր գրասենյակներից որևէ մեկում։ Նշեք, որ ցանկանում եք գրանցվել և ենթաթույլտվություն ստանալ ձեր ժամանակավոր վաճառքի վայր(եր)ի համար:

Եթե օգնության կարիք ունեք, դիմեք մեր Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-400-7115 (CRS:711) հեռախոսահամարով: Հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցիչները հասանելի են երկուշաբթիից ուրբաթ առավոտյան 7:30-ից մինչև 17:00 (խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), բացառությամբ պետական տոների:

Երբ գրանցվեք այս ժամանակավոր վայրերում, դուք կապահովեք, որ քաղաքներն ու շրջանները ստանան համապատասխան տեղական և շրջանային հարկերը:

Ի՞նչ պետք է անեմ, երբ միջոցառումն ավարտվի:

Դուք պետք է գրավոր տեղեկացնեք CDTFA-ին, զանգահարելով մեզ կամ այցելելով CDTFA-ի գրասենյակներից մեկը, եթե այլևս վաճառքներ չեք իրականացնում բիզնեսի վայրում, ներառյալ ձեր հաշվի տակ գրանցված վաճառքի ժամանակավոր վայրը:

Վաճառողներ, որոնցից չի պահանջվում ունենալ վաճառողի թույլտվություն

Որոշ վաճառողներից կարող է չպահանջվել ունենալ վաճառողի թույլտվություն: Դուք կարող եք օգտագործել CDTFA-410-D, փոխանակման-հանդիպման շուկաների, տոնավաճառների կամ հատուկ միջոցառումների հավաստագրում՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրելու միջոցառման օպերատորին, որտեղ դուք վաճառում եք ձեր ապրանքները: Ձևը հասանելի է նաև զանգահարելով Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-400-7115 (CRS:711) հեռախոսահամարով:

Եթե ձեզանից չի պահանջվում ունենալ վաճառողի թույլտվություն, դուք պետք է նշեք, որ.

 1. Դուք ոչ մշտական վաճառող եք
 2. Ձեր բոլոր մանրածախ վաճառքները ազատված են հարկերից
 3. Դուք վաճառում եք միայն 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողներից ձեռք բերված ապրանքներ
 4. Դուք որակավորված շրջիկ վաճառական եք

Վաճառողները, ովքեր ընկնում են 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ պայմանների տակ, պետք է նկարագրեն իրենց վաճառած ապրանքները և նշեն, որ իրենք պարտավոր չեն հարկ վճարել այդ վաճառքների համար:

Ոչ մշտական վաճառողներ

Իրենց վաճառքի գործունեության քանակի, շրջանակի և բնույթի պատճառով որոշ վաճառողներ պարտավոր չեն վաճառողի թույլտվություն ունենալ: Օրինակ, այն անձը, ով ավտոտնակի վաճառք է իրականացնում տարեկան երկու անգամից ոչ ավելի, կարող է որակվել որպես ոչ մշտական վաճառող: Ոչ մշտական վաճառողների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Կանոնակարգ 1595, Ոչ մշտական վաճառքներ — Բիզնեսի վաճառք — Բիզնեսի վերակազմակերպում։

Վաճառողներ, որոնք կատարում են միայն ազատված վաճառքներ

Որոշ վաճառողներ պարտավոր չեն ունենալ վաճառողի թույլտվություն, քանի որ նրանց բոլոր վաճառքները ազատված են վաճառքի և օգտագործման հարկից: Օրինակ, եթե նրանք վաճառում են միայն թարմ մթերքներ կամ այլ  «արագ» սառը սննդամթերք, ապա նրանք վաճառողի թույլտվության կարիք չունեն: Սակայն, սառը մթերք վաճառողներին անհրաժեշտ է վաճառողի թույլտվություն, եթե նրանք.

 1. Վաճառում են սննդամթերք, որը կսպառվի այն վայրերում, որտեղ մուտքի վճար է գանձվում,
 2. Վաճառում են գազավորված կամ ալկոհոլային խմիչքներ, կամ
 3. Տրամադրում են սեղաններ, աթոռներ, վաճառասեղաններ կամ ճաշի այլ հարմարություններ` իրենց հաճախորդների համար:

Սննդամթերքի և խմիչքների վաճառքի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Կանոնակարգ 1602, Սննդամթերք և Կանոնակարգ 1603, Սննդամթերքի հարկվող վաճառք և հրապարակում 22, Ճաշի և ըմպելիքների արդյունաբերություն:

Բաժին 6015-ի մանրածախ վաճառողներ

Որոշ վաճառողներից չի պահանջվում ունենալ վաճառողի թույլտվություն, քանի որ նրանք վաճառում են միայն ապրանքներ, որոնք ձեռք են բերվել առևտրականներից, որոնց մենք հաստատել ենք որպես 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողներ: Վաճառողը պարտավոր է օպերատորներին տրամադրել ապրանքի մատակարարի անունը: Օրինակ, մարդիկ, ովքեր վաճառում են նոր Avon կամ Tupperware, սովորաբար գնում են այդ իրերը 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողներից:

Որակավորված շրջիկ վաճառականներ (Այս օրենքը ավարտվել է 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին):

Շրջիկ վետերան վաճառականների ծրագիրը օրենսդրությամբ լիազորվել է 2010թ. ապրիլի 1-ից մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 31-ը: Այս ժամանակահատվածում, ԱՄՆ-ի որոշ վետերաններ համարվում էին «որակավորված շրջիկ վաճառականներ»: Նրանք որոշակի պայմաններով իրենց վաճառած ապրանքների սպառողներն էին։ Որպես սպառողներ, որակավորված շրջիկ վաճառականները պարտավոր չէին վաճառողի թույլտվություն ունենալ:

Կան որոշ բացառություններ: Շրջիկ վետերան վաճառականները, ովքեր զբաղվում են սննդի կամ վաճառող սարքերի բիզնեսով, վաճառում են ալկոհոլային խմիչքներ կամ վաճառում են առանձին ապրանքներ 100 դոլարից ավելի, չեն համարվում «որակավորված շրջիկ վաճառականներ» և, ընդհանրապես, նրանցից պահանջվում է ստանալ վաճառողի թույլտվություն և հաշվետվություն ներկայացնել և վճարել հարկերը իրենց վաճառքի համար: Ավելին, 2022թ. հունվարի 1-ից շրջիկ վետերան վաճառականներից պահանջվում է ստանալ վաճառողի թույլտվություն, ներկայացնել վաճառքի և օգտագործման հարկային հայտարարագրերը և հարկ վճարել Կալիֆորնիայի սպառողներին իրենց վաճառքի համար: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Եկամուտների և հարկային օրենսգրքի բաժին 6018.3, Շրջիկ վետերան վաճառականներ:

Եթե վստահ չեք, թե արդյոք ձեզ անհրաժեշտ է վաճառողի թույլտվություն, կամ թե արդյոք ձեր վաճառքը ենթակա է հարկման, օգնության համար կարող եք կապվել մեր Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ 1‑800‑400‑7115 (CRS:711) հեռախոսահամարով: Հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցիչները հասանելի են երկուշաբթիից ուրբաթ առավոտյան 7:30-ից մինչև 17:00 (խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), բացառությամբ պետական տոների:

Լրացուցիչ տեղեկություն

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև թվարկված աղբյուրներից կամ մեր Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնից՝ 1-800-400-7115 (CRS:711) հեռախոսահամարով:

Կանոնակարգեր

1595 Ոչ մշտական վաճառքներ — Բիզնեսի վաճառք — Բիզնեսի վերակազմակերպում։

1602 Սննդամթերք

1603 Սննդամթերքի հարկվող վաճառք

1699 Թույլտվություններ

Հրապարակումներ

22 Ճաշի և ըմպելիքների արդյունաբերություն

44 Շրջանային հարկեր (վաճառքի և օգտագործման հարկ)

73 Ձեր Կալիֆորնիայի վաճառողի թույլտվությունը

105 Շրջանային հարկեր և Կալիֆորնիայում կատարված վաճառքներ

107 Ձեզ Պե՞տք է Կալիֆորնիայի վաճառողի թույլտվություն:

Հղումներ

Վաճառքի և օգտագործման հարկերի դրույքաչափեր

Գրանցվել վաճառողի թույլտվության համար

Ժամանակավոր վաճառողներ