Հրապարակում 111, Փոխանակման-հանդիպման շուկաների, տոնավաճառների կամ հատուկ միջոցառումների օպերատորներ

Փետրվար 2024 թ․

Օպերատորներ

Եթե դուք Կալիֆորնիայում կազմակերպում եք փոխանակման-հանդիպման շուկա, տոնավաճառ կամ հատուկ միջոցառում, նահանգային օրենքը պահանջում է, որ գրավոր արձանագրություններ կատարեք բոլոր այն մարդկանց մասին, ովքեր վաճառում են ձեր միջոցառումներին: Դուք չեք կարող տարածք վարձակալել վաճառողներին, եթե նրանք ձեզ չտան այս հրապարակման մեջ նկարագրված գրավոր փաստաթղթերը:

Ի՞նչ է փոխանակման-հանդիպման շուկան, տոնավաճառը կամ հատուկ միջոցառումը:

Փոխանակման-հանդիպման շուկան, տոնավաճառը կամ հատուկ միջոցառումը ցանկացած իրադարձություն է, որտեղ.

 • Երկու կամ ավելի մարդիկ կամ ձեռնարկություններ առաջարկում են ապրանքներ վաճառքի կամ փոխանակման համար, և
 • Ապագա վաճառողներից գանձվում է տարածքի վարձակալության վճար կամ ապագա գնորդներից՝ մուտքի վճար։

Վաճառողի պահանջվող տեղեկությունները, որոնք դուք պետք է ստանաք

Տեղեկատվությունը, որը դուք պետք է ստանաք, կախված է վաճառողի կարգավիճակից:

Դուք պետք է փաստաթղթավորեք որոշակի տեղեկություններ բոլոր վաճառողների մասին, ովքեր գործունեություն են ծավալում ձեր սեփական կամ վերահսկվող տարածքներում:

Հարմար ձև, որն օգտագործվում է վաճառողի պահանջվող տեղեկատվությունը հավաքելու համար

Դուք կարող եք օգտագործել CDTFA-410-D, փոխանակման-հանդիպման շուկաների, տոնավաճառների կամ հատուկ միջոցառումների հավաստագրում օպերատորին՝ ձեր վաճառողներից պահանջվող տեղեկությունները ստանալու համար: Ձևը հասանելի է նաև զանգահարելով Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-400-7115 (TTY:711) հեռախոսահամարով: Հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցիչները հասանելի են երկուշաբթիից ուրբաթ առավոտյան 7:30-ից մինչև 17:00 (խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), բացառությամբ պետական տոների:

Նույնիս եթե որոշեք չօգտագործել ձևը, կարևոր է, որ դուք դեռևս գրավոր ստանաք վաճառողի պահանջվող բոլոր տեղեկությունները:

Վաճառողի պահանջվող տվյալները ներառում են.

 • Վաճառողի ձեռնարկության անվանումը
 • Փոստային հասցե
 • Հեռախոսահամար
 • Վարորդական վկայականի համարը կամ պետության կողմից տրված նույնականացումը (ID) և տրամադրող նահանգի անվանումը
 • Վաճառված կամ ցուցադրված ապրանքների նկարագրությունը
 • Վաճառողի թույլտվության համարը

Եթե վաճառողից չի պահանջվում ունենալ վաճառողի թույլտվություն, նրանք պետք է պատճառաբանեն, օրինակ՝

 • Իմ մանրածախ ապրանքների վաճառքը ենթակա չէ հարկման,
 • Իմ վաճառքներն ազատված ոչ մշտական վաճառքներ են, և/կամ
 • Ես վաճառում եմ 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողի անունից։*

2022 թվականի հունվարի 1-ից շրջիկ վաճառողներն** այլևս չեն որակվում որպես անձ, որը պարտավոր չէ ունենալ վաճառողի թույլտվություն:

Թեև դա պարտադիր չէ, մենք խորհուրդ ենք տալիս ստանալ յուրաքանչյուր վաճառողի թույլտվության պատճենը՝ ձեր գրառումների համար: Կարևոր է պահպանել վաճառողի հաստատման փաստաթղթերի պատճենները առնվազն չորս տարի:

*Այս դեպքում վաճառողը պետք է նշի մանրածախ վաճառողին:
**Տե՛ս Եկամուտների և հարկային օրենսգրքի (R&TC) 6018.3 բաժինը, Շրջիկ վետերան վաճառողներ։

Կալիֆորնիայի հարկային և վճարների վարչության (CDTFA) վաճառողի թույլտվության կարգավիճակի ստուգում

Դուք չեք կարող տարածք վարձակալել վաճառողներին, մինչև չհաստատեք, որ նրանք ունեն վաճառողի վավեր թույլտվություն, բացառությամբ այն դեպքերին, երբ նրանցից չի պահանջվում ունենալ վաճառողի թույլտվություն, ինչպես նախատեսված է նախորդ բաժնում:

Եթե մենք ձեզ հարցում ուղարկենք վաճառողների տեղեկության մասին, ովքեր գործունեություն են ծավալել ձեր տարածքում, դուք պետք է տրամադրեք այս տեղեկությունը կամ առանձին վաճառողի հաստատման փաստաթղթերի պատճենները, մեր գրավոր խնդրանքից հետո 30 օրվա ընթացքում: Մենք կհաստատենք ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը և կտեղեկացնենք ձեզ, եթե ձեր միջոցառման վաճառողներից որևէ մեկը սխալ է ներկայացրել իր վաճառողի թույլտվության կարգավիճակը:

Ստուգել վաճառողի թույլտվությունը

Գոյություն ունեն երկու եղանակ՝ ստուգելու, որ վաճառողը վավեր վաճառողի թույլտվություն ունի.

 • Մեր կայքում՝ www.cdtfa.ca.gov, ընտրեք Ինչպես կարող եմ… և այնուհետև ընտրեք Հաստատել թույլտվությունը, լիցենզիան կամ հաշիվը գործառույթը։ Դուք կարող եք նաև օգտագործել այս գործառույթը՝ ստուգելու, թե արդյոք թույլտվությունը, լիցենզիան կամ հաշիվը վավեր են մեր կողմից կառավարվող այլ ծրագրերի համար:
 • Կարող եք նաև զանգահարել մեր ավտոմատացված անվճար հեռախոսահամարով՝ 1‑888‑225‑5263, որը հասանելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի վաճառողի թույլտվության համարը, որը ցանկանում եք ստուգել:

CDTFA-ի այցելություններ

Մեր ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելում են վաճառքի միջոցառումներ՝ ստուգելու համար, թե արդյոք օպերատորները համապատասխանել են փոխանակման-հանդիպման շուկաների, տոնավաճառների կամ հատուկ միջոցառումների գործարկման իրավական պահանջներին: Մեր ներկայացուցիչները կարող են նաև ստուգել, թե արդյոք հարկվող վաճառքներ կատարող վաճառողները ցույց են տալիս իրենց վաճառողի թույլտվությունները, ինչպես պահանջվում է օրենքով:

Յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ մեր թիմի անդամները.

 • Կբացահայտեն իրենք իրենց և ցույց կտան ձեզ նույնականացումը։
 • Կստուգեն վաճառողի թույլտվության, վճարի թույլտվությունների և այլ բիզնես լիցենզիաների և թույլտվությունների առկայությունը, որոնք կարող են պահանջվել, ներառյալ քաղաքի կամ շրջանի բիզնեսի լիցենզիան, անհրաժեշտության դեպքում:
 • Կվերանայեն ձեր պահանջվող փաստաթղթերը՝ ստուգելու համար, որ դրանք թարմացվել են ճիշտ տեղեկություններով։
 • Ուղեցույցներ կտրամադրեն ձեր տեղեկությունները ճիշտ զեկուցելու վերաբերյալ և
 • Կպատասխանեն ձեր հարցերին:

Ի՞նչ կպատահի, եթե ես չունեմ իմ միջոցառման համար համապատասխան փաստաթղթերը:

Եթե դուք չեք պահպանում թույլտվության և/կամ լիցենզիայի մասին տեղեկությունները բոլոր վաճառողների մասին, ովքեր գործունեություն են իրականացնում ձեզ պատկանող կամ վերահսկվող տարածքներում, դուք կարող եք խախտել նահանգի օրենքը։*

Ձեզանից կարող է պահանջվել մինչև $1000 տուգանք վճարել յուրաքանչյուր վաճառողի համար, որի համար դուք չեք պահում գրառումները, եթե այդ անձից պահանջվում է ունենալ վաճառողի թույլտվություն և չունի վավեր թույլտվություն ձեր տարածքում կատարված վաճառքի համար:

*Տե՛ս R&TC բաժին 6073։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. Այս հրապարակումն ամփոփում է օրենքը և կիրառելի կանոնակարգերը, որոնք գործում էին հրապարակման գրման ժամանակ, ինչպես նշված է վերևում: Սակայն, օրենքում կամ կանոնակարգում փոփոխություններ կարող են տեղի ունեցել այդ ժամանակվանից: Եթե այս հրապարակման տեքստի և օրենքի միջև հակասություն լինի, հարկի կիրառումը հիմնված կլինի օրենքի վրա, այլ ոչ թե այս հրապարակման վրա։

Վաճառողներ և վաճառականներ

Տեղեկություններ, որոնք դուք պետք է տրամադրեք օպերատորին

Դուք կարող եք օգտագործել CDTFA-410-D, փոխանակման-հանդիպման շուկաների, տոնավաճառների կամ հատուկ միջոցառումների հավաստագրում օպերատորին՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրելու միջոցառման օպերատորին, որտեղ դուք վաճառում եք ձեր ապրանքները: Ձևը հասանելի է նաև զանգահարելով Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-400-7115 (TTY:711) հեռախոսահամարով:

Վաճառողներ, որոնք պետք է ունենան վաճառողի թույլտվություն

Մարդիկ, ովքեր վաճառում են նոր կամ օգտագործված ապրանքներ Կալիֆորնիայում, ներառյալ ձեռագործ իրերը, սովորաբար պարտավոր են ունենալ վաճառողի թույլտվություն: Վաճառողները, որոնցից պահանջվում է թույլտվություններ ունենալ, պետք է օպերատորներին գրավոր ներկայացնեն իրենց.

 • Ձեռնարկության անվանումը
 • Փոստային հասցե
 • Հեռախոսահամար
 • Վարորդական վկայականի համարը կամ պետության կողմից տրված նույնականացումը (ID) և տրամադրող նահանգի անվանումը
 • Վաճառված կամ ցուցադրված ապրանքների նկարագրությունը
 • Վաճառողի թույլտվության համարը

Թեև դա պարտադիր չէ, մենք խորհուրդ ենք տալիս տրամադրել ձեր վաճառողի թույլտվության պատճենը միջոցառման օպերատորին:

Ժամանակավոր վայրերում վաճառքի թույլտվության պահանջները

Դուք պետք է գրանցվեք այն ժամանակավոր վայրի ենթաթույլտվության համար, որտեղ դուք վաճառելու եք ձեր ապրանքները, նույնիսկ եթե դուք արդեն ունեք վաճառողի թույլտվություն ձեր մշտական գործունեության վայրի համար: Դուք կտեղեկացնեք այս վայրերում կատարված վաճառքի մասին ձեր վաճառքի և օգտագործման հարկային հայտարարագրերը ներկայացնելիս:

Մենք ձեզ առաջարկում ենք գրանցվելու և ենթաթույլտվություն ստանալու մի շարք հեշտ եղանակներ: Դուք կարող եք դիմել.

 • Առցանց կամ
 • Անձամբ մեր գրասենյակներից որևէ մեկում։ Նշեք, որ ցանկանում եք գրանցվել և ենթաթույլտվություն ստանալ ձեր ժամանակավոր վաճառքի վայր(եր)ի համար:

Եթե օգնության կարիք ունեք, դիմեք մեր Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-400-7115 (TTY:711) հեռախոսահամարով: Հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցիչները հասանելի են երկուշաբթիից ուրբաթ առավոտյան 7:30-ից մինչև 17:00 (խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), բացառությամբ պետական տոների:

Երբ գրանցվեք այս ժամանակավոր վայրերում, դուք կապահովեք, որ քաղաքներն ու շրջանները ստանան համապատասխան տեղական և շրջանային հարկերը:

Ի՞նչ պետք է անեմ, երբ միջոցառումն ավարտվի:

Դուք պետք է գրավոր տեղեկացնեք մեզ, զանգահարելով մեզ կամ այցելելով մեր գրասենյակներից մեկը, եթե այլևս վաճառքներ չեք իրականացնում բիզնեսի վայրում, ներառյալ ձեր հաշվի տակ գրանցված վաճառքի ժամանակավոր վայրը:

Վաճառողներ, որոնցից չի պահանջվում ունենալ վաճառողի թույլտվություն

Որոշ վաճառողներից կարող է չպահանջվել ունենալ վաճառողի թույլտվություն: Դուք կարող եք օգտագործել CDTFA‑410‑D՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրելու միջոցառման օպերատորին, որտեղ դուք վաճառում եք ձեր ապրանքները: Ձևը հասանելի է նաև զանգահարելով Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-400-7115 (TTY:711) հեռախոսահամարով:

Եթե ձեզանից չի պահանջվում ունենալ վաճառողի թույլտվություն, դուք պետք է նշեք, որ.

 • Դուք ոչ մշտական վաճառող եք,
 • Ձեր բոլոր մանրածախ վաճառքները ազատված են հարկերից և/կամ
 • Դուք վաճառում եք միայն 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողներից ձեռք բերված ապրանքներ։*

2022 թվականի հունվարի 1-ից շրջիկ վաճառողներն** այլևս չեն որակվում որպես անձ, որը պարտավոր չէ ունենալ վաճառողի թույլտվություն:

Վաճառողները, ովքեր ընկնում են 2-րդ կամ 3-րդ պայմանների տակ, պետք է նկարագրեն իրենց վաճառած ապրանքները և նշեն, որ իրենք պարտավոր չեն հարկ վճարել այդ վաճառքների համար:

*Տե՛ս Եկամուտների և հարկային օրենսգրքի (R&TC) բաժին 6015։
**Տե՛սR&TC բաժին 6018.3, Շրջիկ վետերան վաճառողներ։

Ոչ մշտական վաճառողներ

Իրենց վաճառքի գործունեության քանակի, շրջանակի և բնույթի պատճառով որոշ վաճառողներ պարտավոր չեն վաճառողի թույլտվություն ունենալ: Օրինակ՝ այն անձը, ով վաճառքներ է իրականացնում փոխանակման-հանդիպման շուկայում տարեկան ոչ ավելի, քան երկու անգամ, քանի որ նրա բնակության վայրն արգելում է ավտոտնակում վաճառքը, կարող է որակվել որպես ոչ մշտական վաճառող։*

*Տե՛սԿանոնակարգ 1595 Ոչ մշտական վաճառքներ — Բիզնեսի վաճառք — Բիզնեսի վերակազմակերպում։

Վաճառողներ, որոնք կատարում են միայն ազատված վաճառքներ

Որոշ վաճառողներ պարտավոր չեն ունենալ վաճառողի թույլտվություն, քանի որ նրանց բոլոր վաճառքները ազատված են վաճառքի և օգտագործման հարկից: Օրինակ, եթե նրանք վաճառում են միայն թարմ մթերքներ կամ այլ  «արագ» սառը սննդամթերք, ապա նրանք վաճառողի թույլտվության կարիք չունեն: Սակայն, սառը մթերք վաճառողներին անհրաժեշտ է վաճառողի թույլտվություն, եթե նրանք.

 • Վաճառում են սննդամթերք, որը կսպառվի այն վայրերում, որտեղ մուտքի վճար է գանձվում,
 • Վաճառում են գազավորված կամ ալկոհոլային խմիչքներ, կամ
 • Տրամադրում են սեղաններ, աթոռներ, վաճառասեղաններ կամ ճաշի այլ հարմարություններ` իրենց հաճախորդների համար:

Սննդամթերքի և խմիչքների վաճառքի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Կանոնակարգ 1602, Սննդամթերք, Կանոնակարգ 1603, Սննդամթերքի հարկվող վաճառք և հրապարակում 22, Ճաշի և ըմպելիքների արդյունաբերություն:

Բաժին 6015-ի մանրածախ վաճառողներ

Որոշ վաճառողներից չի պահանջվում ունենալ վաճառողի թույլտվություն, քանի որ նրանք վաճառում են միայն ապրանքներ, որոնք ձեռք են բերվել առևտրականներից, որոնց մենք հաստատել ենք որպես 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողներ*: Սովորաբար, 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողները ներառում են բազմամակարդակ մարքեթինգային ընկերություններ, որոնք վաճառքներ են պահանջում առանձին վաճառողների ցանցի միջոցով (նաև հայտնի են որպես վաճառողներ, գործակալներ կամ ներկայացուցիչներ): Այս վաճառողներից պահանջվում է տրամադրել իրենց արտադրանքի մատակարարի անունը (բաժին 6015-ի մանրածախ վաճառող) միջոցառման կամ տոնավաճառների օպերատորներին, որտեղ նրանք մտադիր են վաճառել: Եթե ​​դուք ընկերության գործակալ եք, որը համարվում է 6015 բաժնի մանրածախ վաճառող, ապա այդ ընկերությունը մեզ ձեր անունից կփոխանցի վաճառքի հարկը: 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողը համարվում է մանրածախ վաճառող, և պատասխանատու է վաճառքի հարկը գանձելու առաջարկված մանրածախ վաճառքի գնից, երբ նրանք ձեզ ապրանք է վաճառում: Եթե ​​վստահ չեք, թե արդյոք դուք վաճառում եք 6015 բաժնի մանրածախ վաճառողի անունից, կապվեք տվյալ մանրածախ վաճառողի կամ դիլերի հետ՝ պարզելու, թե արդյոք նրանք գրանցված են մեզ մոտ որպես 6015 բաժնի մանրածախ վաճառող:

*Տե՛ս R&TC բաժին 6015։

Որակավորված շրջիկ վաճառականներ (Այս օրենքը ուժը կորցրել է 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին):

Շրջիկ վետերան վաճառականների* ծրագիրը օրենսդրությամբ լիազորվել է 2010թ. ապրիլի 1-ից մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 31-ը: Այս ժամանակահատվածում, ԱՄՆ-ի որոշ վետերաններ համարվում էին «որակավորված շրջիկ վաճառականներ»: Նրանք որոշակի պայմաններով իրենց վաճառած ապրանքների սպառողներն էին։ Որպես սպառողներ, որակավորված շրջիկ վաճառականները պարտավոր չէին վաճառողի թույլտվություն ունենալ:

Կան որոշ բացառություններ: Շրջիկ վետերան վաճառականները, ովքեր զբաղվում էին սննդի կամ վաճառող սարքերի բիզնեսով, վաճառում էին ալկոհոլային խմիչքներ կամ վաճառում էին առանձին ապրանքներ 100 դոլարից ավելի, չեն համարվում «որակավորված շրջիկ վաճառականներ» և, ընդհանրապես, նրանցից պահանջվում էր ստանալ վաճառողի թույլտվություն և հաշվետվություն ներկայացնել և վճարել հարկերը իրենց վաճառքի համար:

Սկսած 2022թ. հունվարի 1-ից շրջիկ վետերան վաճառականներից, որոնք համապատասխանում են վերը նշված բացառությանը, այժմ պահանջվում է ստանալ վաճառողի թույլտվություն, ներկայացնել վաճառքի և օգտագործման հարկային հայտարարագրերը և հարկ վճարել Կալիֆորնիայի սպառողներին իրենց վաճառքի համար:

*Տե՛ս R&TC բաժին 6018.3։

Եթե վստահ չեք, թե արդյոք ձեզ անհրաժեշտ է վաճառողի թույլտվություն, կամ թե արդյոք ձեր վաճառքը ենթակա է հարկման, օգնության համար կարող եք կապվել մեր Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ 1‑800‑400‑7115 (TTY:711) հեռախոսահամարով: Հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցիչները հասանելի են երկուշաբթիից ուրբաթ առավոտյան 7:30-ից մինչև 17:00 (խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), բացառությամբ պետական տոների:

Լրացուցիչ տեղեկություն

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև թվարկված աղբյուրներից կամ մեր Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնից՝ 1-800-400-7115 (TTY:711) հեռախոսահամարով: Հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցիչները հասանելի են երկուշաբթիից ուրբաթ առավոտյան 7:30-ից մինչև 17:00 (խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), բացառությամբ պետական տոների:

Կանոնակարգեր

Հրապարակումներ

Հղումներ

Ուղեցույցներ