Ấn phẩm 117, Nộp đơn Yêu cầu Hoàn tiền

Tháng 12 năm 2019

Nộp Đơn Yêu cầu

Nếu quý vị cho rằng quý vị đã nộp các loại thuế hoặc phí (tiền thuế) nhiều hơn số tiền mình nợ, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền. Ấn phẩm này giải thích cách thức nộp đơn yêu cầu hoàn tiền và những gì quý vị có thể mong đợi.

Tôi Nộp Đơn Yêu Cầu Như Thế Nào?

Quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA. Để nộp đơn yêu cầu hoàn tiền, quý vị chỉ cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình rồi nhấp vào tài khoản mà quý vị muốn yêu cầu hoàn tiền. Nhấp vào liên kết More (Thêm) trong phần I Want To (Tôi muốn). Sau đó chọn liên kết Submit a Claim for Refund (Nộp đơn Yêu cầu Hoàn tiền) và làm theo lời nhắc.

Quý vị cũng có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền bằng cách sử dụng Mẫu đơn CDTFA-101, Yêu cầu Hoàn tiền hoặc Khấu trừ tiền hoặc bằng cách gửi thư cho chúng tôi. Đơn yêu cầu của quý vị phải thể hiện tất cả những yếu tố sau:

 • Những lý do cụ thể khiến quý vị nộp thừa tiền thuế.
 • Số tiền thuế quý vị đã nộp thừa. Nếu quý vị chưa chắc chắn về số tiền, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu cho biết số tiền chưa xác định.
 • Kỳ báo cáo hoặc các kỳ báo cáo mà quý vị đã nộp thừa tiền thuế. Yêu cầu của quý vị có thể bao gồm nhiều kỳ báo cáo.

Quý vị phải ký tên và ghi ngày vào đơn yêu cầu của mình. Vui lòng ghi cả số điện thoại của quý vị để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị nếu chúng tôi có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin. Để đẩy nhanh quá trình xử lý đơn yêu cầu của quý vị, quý vị nên gửi các tài liệu chứng minh như bản sao hóa đơn hoặc chứng nhận miễn thuế và (các) tờ khai thuế được sửa đổi kèm theo đơn yêu cầu của quý vị. Vui lòng xem phần Thông tin Bắt buộc để biết thêm thông tin.

Tôi Có Thể Nộp Đơn Yêu Cầu của Mình Ở Đâu?

Đơn yêu cầu hoàn tiền trên giấy có thể được nộp theo những cách như sau:

Gửi đơn yêu cầu hoàn tiền thuế bán hàng và thuế sử dụng của quý vị và các tài liệu chứng minh, bao gồm cả tờ khai thuế được sửa đổi tới:

Audit Determination and Refund Section (Bộ phận Xác định Kiểm toán và Hoàn tiền), MIC:39
California Department of Tax and Fee Administration
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0039

Đối với thư bảo đảm hoặc dịch vụ chuyển phát:

Audit Determination and Refund Section (Bộ phận Xác định Kiểm toán và Hoàn tiền), MIC:39
California Department of Tax and Fee Administration
651 Bannon Street, Suite 100, Sacramento, CA 95811

Gửi đơn yêu cầu hoàn tiền thuế và phí đặc biệt của quý vị và các tài liệu chứng minh đến địa chỉ bên dưới, ngoại trừ các yêu cầu về Phí Thuế dầu Diesel, Phí Rác thải Điện tử, Phí Ắc quy Axit chì, Thuế Nhiên liệu Xe Cơ giới hoặc Thuế đối với Công ty Bảo hiểm. Xem phần Hướng dẫn Cụ thể theo Chương trình để tham khảo giải thích về ngoại lệ.

Appeals and Data Analysis Branch (Chi nhánh Kháng nghị và Phân tích Dữ liệu), MIC:33
California Department of Tax and Fee Administration
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0033

Đối với thư bảo đảm hoặc dịch vụ chuyển phát:

Appeals and Data Analysis Branch, MIC:33
California Department of Tax and Fee Administration
651 Bannon Street, Suite 100, Sacramento, CA 95811

Thời Hạn Chót Nộp đơn Yêu cầu Hoàn tiền Là Ngày Nào?

Nếu quý vị cho rằng quý vị đã nộp thuế nhiều hơn số tiền quý vị thực nợ và quý vị muốn được hoàn lại tiền, quý vị phải nộp đơn yêu cầu hoàn tiền kịp thời, nếu không CDTFA sẽ không thể hoàn lại tiền. Bất kỳ ngày nào sau đây xảy ra sau cùng đều là thời hạn chót để quý vị nộp đơn yêu cầu hoàn tiền kịp thời:

 • Ba năm kể từ ngày đến hạn nộp tờ khai thuế mà theo đó quý vị đã nộp thừa tiền thuế (ngoại trừ thuế đối với công ty bảo hiểm). Việc quý vị nộp đơn đăng ký xe của mình cho Sở Công bộ (DMV) thường được coi là tờ khai thuế và giúp quý vị miễn nghĩa vụ phải nộp cho CDTFA.
 • Sáu tháng kể từ ngày quý vị nộp thừa tiền thuế.
 • Sáu tháng kể từ ngày bản xác định (hóa đơn tiền thuế) trở nên có hiệu lực chung cuộc, đối với hầu hết các chương trình.
 • Ba năm kể từ ngày chúng tôi thu khoản nộp thuế không tự nguyện, chẳng hạn như bằng phương pháp sai áp hoặc trích thu (ngoại trừ Thuế Nhiên liệu Xe Cơ giới và Thuế đối với Công ty Bảo hiểm vì việc thu cho các chương trình thuế này do Văn phòng Kiểm soát Tài chánh Tiểu bang xử lý).

Quý vị hãy bảo đảm nộp đơn yêu cầu hoàn tiền của mình trước thời hạn áp dụng. Nếu quý vị không nộp đúng hạn, quý vị sẽ không được hoàn lại tiền, ngay cả khi quý vị đã nộp thừa tiền thuế.

Một số chương trình thuế và phí đặc biệt, bao gồm cả chương trình thuế nhiên liệu, có những yêu cầu đặc biệt. Quý vị hãy nhớ xem lại phần Hướng dẫn Cụ thể theo Chương trình để biết thêm thông tin.

Thực Hiện Nộp Trả Góp Cho Hóa Đơn Tiền Thuế

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, nếu quý vị thực hiện thanh toán trả góp cho một Thông báo Xác định (hóa đơn tiền thuế) chung cuộc và đang có tranh chấp về số tiền thuế phải nộp của mình, quý vị có thể nộp một đơn yêu cầu hoàn tiền kịp thời bao gồm chung cho tất cả các khoản nộp thuế trong tương lai áp dụng cho hóa đơn đó và mọi khoản nộp thuế trước đó mà vẫn còn trong thời hiệu áp dụng. Trường hợp quý vị đang có tranh chấp nhiều hơn một hóa đơn, quý vị phải nộp đơn yêu cầu hoàn tiền kịp thời cho mỗi hóa đơn riêng biệt.

Yêu cầu Hoàn tiền hoặc Khấu trừ Tiền thuế đã nộp cho DMV

Nếu quý vị mua xe từ môt tư nhân (không phải từ một đại lý đã đăng ký), thì quý vị phải đăng ký xe với DMV. Thông thường, DMV sẽ tính thuế sử dụng cho giao dịch đó dựa trên địa chỉ nơi đăng ký xe. Trong một số trường hợp, mức thuế có thể bị tính sai khi địa chỉ dựa trên Mã ZIP vượt qua ranh giới thành phố hoặc quận. Quý vị có thể muốn xác minh mức thuế của mình trước khi đến DMV để bảo đảm được tính đúng số tiền thuế.

Để xác minh mức thuế của quý vị, hãy sử dụng bản đồ tương tác và nhập địa chỉ nơi đã đăng ký xe. So sánh mức này với mức quý vị phải nộp khi đăng ký xe. Nếu quý vị nộp sai số tiền cho DMV, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền và gửi đến CDTFA.

Trang Mức thuế Bán hàng và Thuế sử dụng Thành phố và Quận tại California trên trang web của chúng tôi cung cấp thông tin về mức thuế, đồng thời giải thích những thay đổi về mức thuế gần đây, lịch sử mức thuế bán hàng và thuế sử dụng, mức thuế và ngày có hiệu lực của thuế quận hạt cũng như mức thuế bán hàng, thuế sử dụng và thuế khu vực kết hợp tại một số thành phố và cộng đồng nhất định ở California.

Ngoài ra, một số thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu về các địa chỉ chuyên hỗ trợ các nhà bán lẻ và người tiêu dùng xác định các địa chỉ thuộc các khu vực đánh thuế đặc biệt. Hợp tác với các thành phố này, trang web CDTFA cung cấp liên kết đến cơ sở dữ liệu địa chỉ của họ. Nếu có thắc mắc về địa chỉ, quý vị cần liên lạc trực tiếp với các thành phố.

Ví dụ: quý vị đăng ký xe của mình theo địa chỉ nhà của quý vị ở Quận Fresno. Quý vị sống gần nhưng không ở Thành phố Reedley, nơi có khu vực đánh thuế đặc biệt. Những ngôi nhà ở Thành phố Reedley có cùng Mã ZIP với ngôi nhà của quý vị ở Fresno. Nếu mức thuế sử dụng do DMV tính bao gồm thuế quận hạt Reedley thì quý vị không phải chịu trách nhiệm về khoản thuế quận hạt đó và có quyền được hoàn lại số tiền thuế quận hạt đã nộp thừa.

Nếu DMV tính thuế quận hạt mà quý vị không phải chịu trách nhiệm (ví dụ: địa chỉ của quý vị nằm ngoài ranh giới thuế quận hạt), như được mô tả ở trên, thì quý vị có hai lựa chọn. Quý vị có thể:

 • Nộp đúng số tiền thuế tại văn phòng CDTFA và được chứng nhận xóa nợ thuế trước khi quý vị đăng ký xe của mình với DMV, hoặc
 • Nộp thuế theo yêu cầu của DMV và làm đơn yêu cầu hoàn tiền đối với bất kỳ khoản tiền thuế quận hạt nộp thừa nào và nộp cho CDTFA.

Để nộp đơn yêu cầu hoàn lại tiền thuế sử dụng đã nộp thừa cho DMV, vui lòng làm theo các bước sau:

 • Xác minh mức thuế chính xác cho địa chỉ tại nơi đăng ký xe của quý vị.
 • So sánh mức này với mức quý vị bị tính tại thời điểm đăng ký với DMV.
 • Nếu, trên thực tế, quý vị đã bị tính phụ trội, vui lòng tải xuống và nộp Mẫu đơn CDTFA-101-DMV, Yêu cầu Hoàn tiền hoặc Khấu trừ Tiền thuế đã nộp cho DMV đã điền đầy đủ cùng tài liệu chứng minh của quý vị cho CDTFA để yêu cầu hoàn lại tiền.

Hãy gửi Mẫu đơn CDTFA-101-DMV đã điền đầy đủ cùng tài liệu chứng minh của quý vị tới bất kỳ văn phòng CDTFA nào hoặc Bộ phận Thuế Sử dụng của Người Tiêu dùng của CDTFA tại:

Consumer Use Tax Section (Bộ phận Thuế Sử dụng của Người Tiêu dùng), MIC:37
California Department of Tax and Fee Administration
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0037

Vui lòng xem ấn phẩm 52, Xe cộ và Tàu thuyền: Thuế Sử dụng hoặc gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của CDTFA theo số 1-800-400-7115 (CRS:711) để được hỗ trợ.

Thông tin Bắt buộc

Tôi cần cung cấp thông tin chi tiết đến mức nào?

Lý do nộp thừa

Hãy nêu cụ thể. Ví dụ: nếu quý vị thấy rằng quý vị đã không khấu trừ $1,550 trong giao dịch bán hàng để bán lại không chịu thuế, thì đơn yêu cầu hoàn tiền của quý vị cần nêu rõ rằng quý vị đã nộp thừa tiền thuế vì quý vị đã không khấu trừ $1,550 trong giao dịch bán hàng để bán lại trên tờ khai thuế đó. Nếu quý vị đang nộp đơn yêu cầu hoàn tiền đối với khoản nộp thuế theo quyết định kiểm toán, quý vị hãy nhớ nêu rõ lý do tại sao quý vị cho rằng khoản nộp thuế được ấn định trong cuộc kiểm toán này là không phải nộp.

Yêu cầu hoàn tiền cho nhiều kỳ báo cáo thuế

Nếu đơn yêu cầu của quý vị đại diện chung cho nhiều kỳ báo cáo, vui lòng cho biết số tiền thuế thừa mà quý vị đã nộp trong mỗi kỳ, nếu biết. Vui lòng chia nhỏ khoản nộp thừa của mỗi kỳ thành số tiền thuế tiểu bang, địa phương và quận hạt cụ thể.

Tài liệu chứng minh

Để giúp chúng tôi xử lý yêu cầu của quý vị nhanh hơn, hãy gửi các tài liệu chứng minh như bản sao hóa đơn hoặc giấy chứng nhận miễn thuế. Tuy nhiên, không cần thiết phải đính kèm quá nhiều chứng từ vào Mẫu đơn hoặc thư gốc của quý vị. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết nếu chúng tôi cần thêm thông tin.

Tài liệu chứng minh cho đơn yêu cầu hoàn tiền của quý vị phải bao gồm (các) tờ khai thuế được sửa đổi. Hiện tại, quý vị có thể sửa đổi trực tuyến tờ khai của mình cho các chương trình trong Các Dịch vụ Trực tuyến của CDTFA của chúng tôi đối với các kỳ có ngày đến hạn sau ngày 7 tháng 5 năm 2018 (ngoại trừ các kỳ khai thuế kết thúc năm tài chính 2018). Xem bên dưới nếu quý vị đang sửa đổi (các) tờ khai thuế có ngày đến hạn trước ngày 7 tháng 5 năm 2018. Quý vị cũng có thể tải lên tài liệu chứng minh của mình, bao gồm bản sao (các) tờ khai thuế được sửa đổi, khi quý vị nộp đơn yêu cầu hoàn tiền trực tuyến .

Để sửa đổi tờ khai trực tuyến của mình, quý vị vui lòng làm như sau:

 • Đăng nhập vào trang web bảo mật của CDTFA bằng Tên người dùng và Mật khẩu của quý vị.
 • Chọn tài khoản mà quý vị muốn nộp tờ khai thuế được sửa đổi trong thẻ Accounts (Tài khoản).
 • Chọn kỳ quý vị muốn nộp tờ khai thuế được sửa đổi trong thẻ Recent Periods (Các kỳ gần đây).
 • Trong cột I Want To (Tôi muốn), chọn File, Amend, or Print a Return (Nộp, Sửa đổi hoặc In Tờ khai).
 • Trong cột I Want To (Tôi muốn), chọn Amend Return (Sửa đổi tờ khai).
 • Hoàn tất tờ khai thuế trực tuyến với số liệu đã sửa đổi của quý vị.
 • Chọn Next (Tiếp theo).
 • Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quá trình nộp.

Nếu quý vị không thể sửa đổi tờ khai trực tuyến, quý vị có thể sửa đổi tờ khai trên giấy như sau:

 • Chọn hộp Amended Return (Tờ khai thuế được sửa đổi) trên tờ khai hoặc viết AMENDED RETURN trên đầu tài liệu.
 • Viết thông tin chính xác đáng lẽ phải được báo cáo trên tờ khai thuế ban đầu. Sử dụng mực màu khác để phân biệt với thông tin ban đầu nếu quý vị đang sử dụng bản sao của tờ khai trên giấy đã nộp trước đó.
 • Đính kèm với một thư giải thích những thay đổi đối với tờ khai ban đầu.
 • Sao chụp tờ khai thuế được sửa đổi để lưu vào hồ sơ của quý vị.
 • Gửi qua thư đến địa chỉ ghi trên tờ khai thuế của quý vị.

Hướng dẫn Cụ thể theo Chương trình

Có thể sử dụng các hướng dẫn chung được đề cập trong ấn phẩm này khi nộp đơn yêu cầu hoàn tiền đối với hầu hết các chương trình thuế và phí do Cục Quản lý Thuế và Phí California (CDTFA) quản lý. Tuy nhiên, có những hướng dẫn cụ thể khi nộp đơn yêu cầu hoàn tiền đối với các chương trình sau:

 • Phí Ngăn ngừa Nhiễm độc Chì ở Trẻ em
 • Phí Tái chế Rác thải Thiết bị Điện tử (eWaste) Có màn hình lớn
 • Thuế dầu Diesel
 • Phí Ắc-quy Axit Chì
 • Thuế Nhiên liệu Xe Cơ giới và Thuế Nhiên liệu Tàu bay Phản lực
 • Thuế đối với Công ty Bảo hiểm
 • Phí Quyền dùng nước

Phí Ngăn ngừa Nhiễm độc Chì ở Trẻ em

Các yêu cầu hoàn tiền đối với toàn bộ hoặc một phần tiền phí được ấn định trong phí ngăn ngừa nhiễm độc chì ở trẻ em đang tranh chấp sẽ được Chi cục Ngăn ngừa Ngộ độc Chì ở Trẻ em của Sở Y tế Công cộng (DPH) xem xét. CDTFA gửi đơn yêu cầu hoàn tiền tới DPH để họ xem xét. Quý vị nên làm việc với DPH và CDTFA để giải quyết đơn yêu cầu hoàn tiền này.

Tuy nhiên, nếu quý vị đồng ý với các khoản phí được ấn định nhưng lại nộp thừa do nhầm lẫn, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền đối với khoản nộp thừa cho CDTFA bằng cách sử dụng Mẫu đơn CDTFA-101, Yêu cầu Hoàn tiền hoặc Khấu trừ tiền. Quý vị phải nộp đơn yêu cầu hoàn tiền trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp phí.

Phí Tái chế Rác thải Thiết bị Điện tử (eWaste) Có màn hình lớn

Cục Kiểm soát Chất độc hại (DTSC) chịu trách nhiệm xử lý mọi kiến nghị xác định lại hoặc yêu cầu hoàn tiền dựa trên lý do sản phẩm không phải là thiết bị điện tử có màn hình lớn (CED). Quý vị có thể gửi đơn kiến nghị hoặc đơn yêu cầu hoàn tiền đến CDTFA và chúng tôi sẽ chuyển tiếp đơn yêu cầu đến DTSC để chờ phản hồi hoặc quý vị có thể gửi đơn yêu cầu của mình trực tiếp đến DTSC theo địa chỉ Fees@DTSC.ca.gov.

Nếu quý vị đã nộp thừa tiền phí Rác thải Thiết bị Điện tử trực tiếp cho CDTFA, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền bằng cách sử dụng Mẫu đơn CDTFA-101, Yêu cầu Hoàn tiền hoặc Khấu trừ tiền.

Thuế dầu Diesel

Nhà Cung cấp dầu Diesel được cấp phép

Nếu quý vị là nhà pha chế, nhà nhập khẩu, nhà điều vận kho, nhà tinh lọc, nhà điều hành hoạt động trạm hoặc nhà điều hành hoạt động hệ thống cung cấp, thì quý vị là “nhà cung cấp” như được định nghĩa trong Luật Thuế dầu Diesel, mục 60033. Nhà cung cấp dầu diesel phải nộp tờ khai thuế, CDTFA-501- DD, Tờ khai thuế của Nhà Cung cấp dầu Diesel, cho CDTFA. Để biết thông tin về các loại khấu trừ tiền mà quý vị có thể được phép trên tờ khai thuế của quý vị thay vì nộp đơn yêu cầu hoàn tiền, vui lòng xem trang web Nhà Cung cấp dầu Diesel được cấp phép - Nộp đơn Yêu cầu Hoàn tiền của chúng tôi. Quý vị có thể nộp CDTFA-501-DD trực tuyến bằng cách đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của CDTFA bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị.

Người bán được miễn thuế

Nếu quý vị xuất khẩu hoặc bán dầu diesel đã nộp thuế cho khách hàng được miễn thuế (chính phủ Hoa Kỳ, nhà điều hành tàu hỏa và các bên khác) và quý vị không phải là nhà cung cấp cuối cùng hoặc nhà cung cấp dầu diesel được cấp phép, thì quý vị là người bán được miễn thuế. Người bán được miễn thuế đã đăng ký có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền đối với tiền thuế đã nộp đánh trên dầu diesel chưa nhuộm được xuất khẩu hoặc bán mà không thu thuế cho người mua được miễn thuế bằng cách sử dụng Mẫu đơn CDTFA-770-DZ, Yêu cầu Hoàn tiền đối với Giao dịch bán hàng và Xuất khẩu dầu Diesel không chịu thuế. Quý vị phải đăng ký trước khi nộp đơn yêu cầu hoàn tiền. Quý vị có thể nộp CDTFA-770-DZ trực tuyến bằng cách đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của CDTFA bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web Người bán được miễn thuế - Giao dịch bán hàng và Xuất khẩu không chịu thuế - Nộp đơn Yêu cầu Hoàn tiền của chúng tôi.

Nhà Cung cấp Cuối cùng

Nếu quý vị bán dầu diesel chưa nhuộm đã nộp thuế mà không thu thuế theo giấy chứng nhận miễn thuế cho người mua cuối cùng, bao gồm cả nông dân (những người sử dụng dầu diesel cho mục đích nông nghiệp) và nhà điều hành hoạt động xe buýt được miễn thuế (những người sử dụng dầu diesel trong các hoạt động xe buýt được miễn thuế), thì quý vị là nhà cung cấp cuối cùng.

Nhà cung cấp cuối cùng phải nộp Mẫu đơn CDTFA-770-DV, Báo cáo/Yêu cầu Hoàn tiền của Nhà Cung cấp dầu Diesel Cuối cùng, liệt kê các giao dịch mua và bán/sử dụng dầu diesel đủ điều kiện được hoàn lại tiền. Quý vị phải nộp báo cáo ngay cả khi quý vị không có giao dịch được miễn trừ hoặc khoản hoàn tiền cần yêu cầu trong kỳ báo cáo đó. Việc không nộp báo cáo này sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc xử lý mọi khoản hoàn tiền về sau này. Quý vị có thể nộp Mẫu đơn CDTFA-770-DV trực tuyến. Quý vị hãy đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của CDTFA bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị. Một số nhà cung cấp cuối cùng có thể nộp CDTFA-770-DVW, Yêu cầu Hoàn tiền đối với Tiền Thuế dầu Diesel - Giao dịch bán hàng cho Người mua Cuối cùng, cho các kỳ yêu cầu hoàn tiền không dưới một tuần và tổng số tiền ít nhất là $200. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web Nhà Cung cấp Cuối cùng - Nộp đơn Yêu cầu Hoàn tiền của chúng tôi.

Cơ quan Chính quyền được cấp phép

Cơ quan chính quyền không được miễn thuế dầu diesel; tuy nhiên, quý vị được phép mua dầu diesel đã nhuộm để sử dụng trên đường cao tốc. Để làm như vậy, quý vị phải đăng ký với CDTFA để xin giấy phép, đồng thời báo cáo và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel đã nhuộm được sử dụng trên đường cao tốc công cộng. Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ tiền trên Mẫu đơn CDTFA-501-DG, Tờ khai Thuế dầu Diesel của Cơ quan Chính quyền, cho khoản thuế đã trả cho nhà cung cấp bán lẻ của quý vị và nếu số tiền này vượt quá số tiền thuế phải nộp của quý vị trong kỳ đó, thì quý vị sẽ được hoàn lại tiền. Quý vị có thể nộp Mẫu đơn CDTFA-501 trực tuyến. Quý vị hãy đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của CDTFA bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị.

Người Sử Dụng Dầu Diesel

Nếu quý vị mua nhiên liệu dầu diesel đã nộp thuế và sử dụng nó cho các mục đích không chịu thuế, thì quý vị là người sử dụng dầu diesel. Quý vị phải đăng ký với CDTFA trước khi nộp đơn yêu cầu hoàn tiền. Để nộp đơn yêu cầu hoàn tiền, quý vị phải nộp CDTFA-770-DU, Yêu cầu Hoàn tiền đối với dầu Diesel được sử dụng cho các mục đích không chịu thuế. Quý vị có thể nộp CDTFA-770-DU trực tuyến. Quý vị hãy đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của CDTFA bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web Người dùng - Mục đích Sử dụng không chịu thuế - Nộp đơn Yêu cầu Hoàn tiền của chúng tôi.

Phí Ắc-quy Axit Chì

Cục Kiểm soát Chất độc hại (DTSC) chịu trách nhiệm xử lý các kiến nghị xác định lại hoặc yêu cầu hoàn tiền dựa trên lý do ắc-quy có phải là ắc-quy axit chì hay không. Quý vị có thể gửi đơn kiến nghị hoặc đơn yêu cầu hoàn tiền đến CDTFA và chúng tôi sẽ chuyển tiếp đơn yêu cầu đến DTSC để chờ phản hồi, hoặc quý vị có thể gửi đơn yêu cầu của mình trực tiếp đến DTSC theo địa chỉ Fees@DTSC.ca.gov.

Chỉ người đã nộp phí ắc-quy axit chì cho tiểu bang hoặc người tiêu dùng đã trả số tiền được nêu riêng cho phí ắc-quy California cho một đại lý, hoặc đại diện của người nộp phí đó mới có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền. Nếu quý vị đã nộp thừa tiền phí ắc-quy axit chì, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền bằng cách sử dụng CDTFA-101, Yêu cầu Hoàn tiền hoặc Khấu trừ tiền.

Thuế Nhiên liệu Xe Cơ giới và Thuế Nhiên liệu Tàu bay Phản lực

Nếu quý vị là nhà pha chế, nhà nhập khẩu, nhà điều vận kho, nhà tinh lọc, nhà điều hành hoạt động trạm hoặc nhà điều hành hoạt động hệ thống cung cấp, thì quý vị là “nhà cung cấp” như được định nghĩa trong Luật Thuế Nhiên liệu Xe Cơ giới, mục 7338. Nhà cung cấp Nhiên liệu Xe Cơ giới (nhà cung cấp MVF) phải nộp tờ khai thuế , CDTFA-501-PS, Tờ khai thuế của Nhà Cung cấp Nhiên liệu Xe Cơ giới. Nhìn chung, yêu cầu hoàn tiền đối với thuế nhiên liệu xe cơ giới phải được nộp cho Văn phòng Kiểm soát Tài chánh Tiểu bang (SCO) California. Thay vì nộp đơn yêu cầu hoàn tiền cho SCO để yêu cầu hoàn tiền đối với một số giao dịch bán hàng nhất định, nhà cung cấp MVF được cấp phép có thể yêu cầu khấu trừ tiền trên tờ khai thuế của mình lên tới mức bằng với số tiền thuế còn nợ trên tờ khai (tờ khai không thể là tờ khai âm/khấu trừ tiền). Nếu quý vị mắc lỗi khi báo cáo dẫn đến nộp thừa khi quý vị nộp CDTFA-501-PS, Tờ khai thuế của Nhà Cung cấp Nhiên liệu Xe Cơ giới hoặc CDTFA-501-MJ, Tờ khai Thuế của Đại lý Nhiên liệu Tàu bay Phản lực, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền đến CDTFA bằng cách sử dụng CDTFA-101, Yêu cầu Hoàn tiền hoặc Khấu trừ tiền hoặc quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA. Để nộp đơn yêu cầu hoàn tiền trực tuyến, quý vị chỉ cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình, rồi chọn tài khoản mà quý vị muốn yêu cầu hoàn tiền. Nhấp vào liên kết More (Thêm) trong phần I Want To (Tôi muốn). Sau đó chọn liên kết Submit a Claim for Refund (Nộp đơn yêu cầu hoàn tiền) và làm theo lời nhắc.

Các đơn yêu cầu hoàn tiền sau đây phải được nộp theo Mẫu đơn SCGR-1, Yêu cầu Hoàn tiền đối với Thuế Xăng, cho Văn phòng Kiểm soát Tài chánh Tiểu bang trong vòng ba năm kể từ ngày mua nhiên liệu xe cơ giới:

Gửi đơn yêu cầu hoàn tiền qua thư cho Văn phòng Kiểm soát Tài chánh Tiểu bang theo địa chỉ:

Bureau of Tax Administration
State Controller's Office
PO Box 942850
Sacramento, CA 94250-5880

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web Nhà Cung cấp Thuế Nhiên liệu Xe Cơ giới - Nộp đơn Yêu cầu Hoàn tiền của chúng tôi.

Thuế đối với Công ty Bảo hiểm

Nếu quý vị đã nộp thừa tiền thuế đối với công ty bảo hiểm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền bằng cách sử dụng CDTFA-101, Yêu cầu Hoàn tiền hoặc Khấu trừ tiền, hoặc bằng cách nộp (các) tờ khai thuế được sửa đổi, nêu rõ (các) lý do cụ thể cho việc nộp thừa. Yêu cầu hoàn tiền phải bằng văn bản, có chữ ký của quý vị và phải nêu rõ kỳ cũng như số tiền mà quý vị đưa ra yêu cầu hoàn tiền.

Gửi đơn yêu cầu hoàn tiền và/hoặc tờ khai thuế đã sửa đổi qua thư tới:

Appeals and Data Analysis Branch MIC:33
California Department of Tax and Fee Administration
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0033

Hoặc gửi email tới: adab@cdtfa.ca.gov

Một bản sao của đơn yêu cầu hoàn tiền và tờ khai thuế đã sửa đổi cũng phải được gửi tới:

Premium Tax Audit Unit
California Department of Insurance
300 South Spring Street, 13th Floor
Los Angeles, CA 90013-1230

ATTN: Amended Tax Return

Phí Quyền dùng nước

Tranh chấp về phí quyền dùng nước được coi là Đơn Yêu cầu Xem xét lại theo Bộ Luật Nước (WC) và phải được nộp lên Ban Kiểm soát Tài nguyên Nước Tiểu bang, Phòng Quyền nước trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo ấn định.

Gửi đơn yêu cầu của quý vị qua thư tới:

Division of Water Rights
State Water Resources Control Board
PO Box 2000
Sacramento, CA 95812

Tuy nhiên, nếu quý vị đồng ý với các khoản phí được ấn định nhưng lại nộp thừa do nhầm lẫn, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền đối với khoản nộp thừa cho CDTFA bằng cách sử dụng Mẫu đơn CDTFA-101, Yêu cầu Hoàn tiền hoặc Khấu trừ tiền. Quý vị có thể gửi đơn yêu cầu đã điền của mình qua thư đến địa chỉ được liệt kê trong mẫu đơn. Quý vị phải nộp đơn yêu cầu hoàn tiền trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp phí.

Tìm hiểu thêm thông tin

Nếu quý vị cần thêm thông tin về việc nộp đơn yêu cầu hoàn tiền đối với các chương trình thuế và phí đặc biệt, vui lòng xem trang web Nộp đơn Yêu cầu Hoàn tiền - các Thuế và Phí Đặc biệt của chúng tôi, trong đó có nhiều thông tin, bao gồm các câu hỏi thường gặp và yêu cầu lưu trữ hồ sơ.

Xử lý Đơn Yêu cầu

Làm thế nào để tôi biết liệu đơn yêu cầu của tôi đã được chấp thuận hay chưa? Việc đó mất bao lâu?

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một bức thư xác nhận là đã nhận được đơn yêu cầu của quý vị. Chúng tôi xem xét các đơn yêu cầu nhanh nhất có thể, thường theo thứ tự nhận được, nhưng quá trình này có thể mất vài tháng.

Nếu chúng tôi chấp thuận đơn yêu cầu của quý vị, Thông báo Hoàn tiền cho biết số tiền quý vị đã thanh toán thừa sẽ được gửi cho quý vị. Số tiền ghi trên Thông báo Hoàn tiền là đã nộp thừa sẽ không được trả trực tiếp cho quý vị nếu bất kỳ số tiền nào trong số đó được ghi có (khấu trừ) vào các khoản khác mà quý vị nợ CDTFA hoặc các cơ quan tiểu bang khác. Ngoài ra, nếu có kết luận rằng số tiền đã nộp thừa lớn hơn $50,000 cần được hoàn lại thì kết luận đó phải được đưa vào trong hồ sơ công khai ít nhất 10 ngày trước ngày hiệu lực. Chúng tôi sẽ trả lãi trên số tiền hoàn lại của quý vị nếu số tiền này đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định. Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 75, Tiền lãi, Tiền phạt và Tiền phí.

Nếu chúng tôi từ chối đơn yêu cầu của quý vị và quý vị muốn tiếp tục kháng nghị, bước tiếp theo là nộp đơn khiếu kiện yêu cầu hoàn tiền lên tòa án. Nếu muốn làm như vậy, quý vị phải nộp đơn khiếu kiện trong vòng 90 ngày sau ngày CDTFA gửi thư Thông báo Từ chối Yêu cầu Hoàn tiền. Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 17, Thủ tục Kháng nghị: Thuế Bán hàng và Thuế Sử dụng và các Thuế và Phí Đặc biệt.

Nếu chúng tôi không giải quyết đơn yêu cầu của quý vị trong vòng sáu tháng kể từ ngày quý vị nộp đơn, quý vị có thể nộp đơn khiếu kiện để yêu cầu hoàn lại số tiền mà quý vị cho rằng mình đã nộp thừa (xem ấn phẩm 17, Thủ tục Kháng nghị: Thuế Bán hàng và Thuế Sử dụng và các Thuế và Phí Đặc biệt).

Xin lưu ý: Ấn phẩm này tóm tắt luật và các quy định hiện hành có hiệu lực khi ấn phẩm được soạn thảo, như ghi trên đây. Tuy nhiên, có thể đã xảy ra những thay đổi về luật hoặc về các quy định kể từ thời điểm đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung trong ấn phẩm này và luật, các quyết định sẽ được đưa ra căn cứ theo luật, chứ không phải theo ấn phẩm này.

Thông tin Bổ sung

Quy định

Ấn phẩm

Các mục của Luật Thuế Bán hàng và Thuế Sử dụng (Bộ Luật Doanh thu và Thuế)

Các mục của Luật về Thủ tục Thu phí áp dụng cho các chương trình sau:

 • Phí Lốp xe California
 • Thuế Cần sa
 • Phí Tái chế Chất thải Điện tử có màn hình lớn
 • Phí Ắc-quy Axit Chì
 • Đánh giá Sản phẩm gỗ
 • Phí Thủy sinh Xâm lấn Đường biển (Nước dằn)
 • Phụ phí Khí đốt Thiên nhiên
 • Phí Quyền dùng nước

Các mục Thuế Đồ uống có cồn

Các mục Phí Ngăn ngừa Nhiễm độc chì ở Trẻ em và Phí Ngăn ngừa Nhiễm độc chì nghề nghiệp

Các mục Thuế Thuốc lá điếu & Sản phẩm Thuốc lá

Các mục của Luật Thuế dầu Diesel

Các mục Phụ phí Người dùng Điện thoại khẩn cấp

Các mục Phụ phí Tài nguyên Năng lượng

Các mục của Luật Thuế Chất độc hại

Các mục của Luật Phí Quản lý Chất thải Tổng hợp

Các mục của Luật Thuế Nhiên liệu Tàu bay Phản lực và Thuế Nhiên liệu Xe Cơ giới

Phí Quản lý, Ngăn ngừa và Ứng phó Sự cố Tràn dầu

Mục của Luật Thuế đối với Công ty Bảo hiểm

Các mục Phí Bảo trì Bể chứa ngầm

Các mục của Luật Thuế Sử dụng Nhiên liệu