Làm Kinh Doanh Ở California — Những Điều Quý Vị Cần Biết (Ấn Phẩm 51)

Cục Quản Lý Thuế Và Phí California (CDTFA) quản lý thuế bán hàng và thuế sử dụng, thuế nhiên liệu, thuốc lá, đồ uống có cồn và cần sa của California cũng như nhiều loại thuế và phí khác nhằm tạo ngân quỹ cho các chương trình cụ thể của tiểu bang. Các chương trình do CDTFA quản lý thu về hơn $94.2 tỷ hàng năm để hỗ trợ cho các dịch vụ thiết yếu của địa phương như giao thông, an toàn và sức khỏe công cộng, thư viện, trường học, dịch vụ xã hội và các chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên thông qua việc phân phối tiền thuế trực tiếp cho các cộng đồng địa phương.

Hơn một triệu doanh nghiệp trong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động thương mại đã đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi có văn phòng khu vực ở khắp California cũng như ở New York, NY; Chicago, Illinois; và Houston, TX.

Hướng dẫn này cung cấp một số thông tin cơ bản về việc khởi sự kinh doanh ở California và danh sách các tài nguyên, dịch vụ, thông tin liên lạc, cơ hội giáo dục, lớp đào tạo và các ấn phẩm hữu ích.

Quý vị có thể không cần phải đến văn phòng để sử dụng các dịch vụ này — nhiều dịch vụ hiện đã có sẵn trên mạng.

Những Việc Quý Vị Có Thể Thực Hiện Trên Mạng

Trò Chuyện Trực Tiếp (Live Chat): Người nộp thuế cần câu trả lời thắc mắc nhanh chóng có thể sử dụng tính năng trò chuyện trực tiếp trên trang chủ của chúng tôi. Đây là cách thuận tiện để nhận được phản hồi nhanh chóng và chính xác từ các đại diện của chúng tôi một cách hiệu quả.

Gọi Cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Chúng Tôi: Gọi 1-800-400-7115 (TTY:711) để được hỗ trợ giải đáp những thắc mắc chung của quý vị về thuế.

Tìm Văn Phòng Gần Nhất: Sử dụng trang Địa Điểm Và Địa Chỉ Văn Phòng của chúng tôi để tìm văn phòng CDTFA gần nhất của quý vị.

Cần Hỗ Trợ Ngôn Ngữ? Có nhiều biểu mẫu và ấn phẩm khác nhau được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị cũng có thể nộp tờ khai thuế bán hàng và thuế sử dụng, thực tiện thanh toán hoặc trả trước hạn cũng như đăng ký với chúng tôi bằng tiếng Tây Ban Nha thông qua Các Dịch Vụ Trực Tuyến. Chúng tôi liên tục cập nhật các bản dịch mới trên trang mạng của mình.

Thanh Toán Và Các Tùy Chọn Thanh Toán: Truy cập trang mạng Thanh Toán Qua Dịch Vụ Trực Tuyến (Online Services Payments) của chúng tôi. Chúng tôi chấp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng, Chuyển Tiền Điện Tử (EFT), thẻ tín dụng, séc hoặc lệnh chuyển tiền.

Rev. 1-24